Budynek biurowy fabryki opakowań
Witoplast / Kołbiel / Polska / 2018

Zespół: Karol Szparkowski, Kamil Miklaszewski, Andrzej Klimkiewicz, Aneta Nosal, Dmitry Ryabov, Marta Feder,

Przeniesione w okresie powojennym do Wrocławia Ossolineum wraz z reaktywowanym po 1995 roku Muzeum Książąt Lubomirskich ma szanse stać się nowym symbolem Wrocławia, nową ikoną. Powojenny Wrocław ma bogatą tradycję budowy obiektów o nowatorskiej formie i konstrukcji, słynny trzonolinowiec, obiekty autorstwa Barbary Hawrylak tworzą niezykle interesujące dziedzictwo budowlane polskiego Wrocławia. Budowa nowej siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich w prekursorskiej technologii żelbetu w szalunkach z tkanin stanowiłaby twórczą kontynuację tych tradycji.

Technologia betonu kształtowanego w szalunkach z tkanin przez cały okres XX w przetrwała w uśpieniu. Dopiero koniec stulecia i wzrost możliwości obliczeniowych komputerów otworzyły przed nią nowe perspektywy umozliwiając wykonywanie precyzyjnych obliczeń elementów konstrukcyjnych o skomplikowanej geometrii. Dzięki działalności akademickiej, głównie w Kanadzie, technologia ta jest obecnie u progu wejścia do powszechnego użycia

Realizacja budynku Muzeum Lubomirskich w technologii betonu wylewanego w tkaninę stałaby się pierwszą kompleksową realizacją w tej technologii na świecie. Poza manifestem technologicznym, uzyskalibysmy budynek tańszy, oszczędniejszy, charakteryzujący się mniejszym wpływem na środowisko naturalne.

Od 70 lat, obok stylizowanego, klasycystycznego portyku dawnego klasztoru ss Karmelitanek Trzewiczkowych we Lwowie symbolem Ossolineum jest barokowa elewacja klasztoru Szpitalników z Czerwoną Gwiazdą, jednego z wazniejszych zabytków wrocławskiego baroku. Budowa nowego gmachu na potrzeby restytuowanego Muzeum Książąt Lubomirskich, mającego byc w zamyśle łącznikiem lwowskiego i wrocławskiego okresu instytucji tworzy niepowtarzalną szansę stworzenia architektury na wskroś racjonalnej przemyslanej i spokojnej, z drugiej jednak strony odwołującej się do wrocławskiego baroku.

Miękkie formy ugiętych linii stropów projektowanego obiektu wynikają z działania praw fizyki, ich źródło lezy w obserwacji otaczającego nas swiata. Jednoczesnie ich samorzutne ukształtowanie w trakcie wykonywania stropu pozwalają zaoszczędzić ok. 30% zuzytego materiału poza uzyskanym efektem plastycznym.

Budynek biurowy fabryki opakowań

Budynek biurowy fabryki opakowań Witoplast / Kołbiel / Polska / 2018

BETON / Muzeum Książąt Lubomirskich

Konkurs / Wrocław / Polska / 2018

praktyka w +48

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Wzor

opis
GRU 2
  • Thank you for your reading. Join the conversation by posting a comment.

Leave a Comment

Your email address will not be published. (Required)