Close
Type at least 1 character to search
Polityka Prywatności +48 architektura
KIM JESTEŚMY

Adres naszej strony internetowej to: http://www.plus48.com.pl

§.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych jest +48 Architecture s.c z siedzibą przy al. Niepodległości 151/4 02-555 Warszawa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213586417, REGON: 142668475. Ochrona danych odbywa się z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach.
Do interpretacji pojęć służy słowniczek Regulaminu lub opis w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
Dla lepszego odbioru Polityki Prywatności określenie „Użytkownik” zostało zastąpione określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Nazwa „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Służy do tego m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2. ADMINISTRATOR DANYCH
Usługodawca jest administratorem danych swoich Klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto w naszym serwisie, przetwarzamy Twoje dane jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
Usługodawca jest również administratorem osób zapisanych [przykładowo] do newslettera oraz osób zapisanych na webinar.
Dane osobowe są przetwarzane: a. przez przepisy o ochronie danych osobowych, b. przez wdrożoną Politykę Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów (prawnie uzasadnionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się do newslettera,
w zakresie i celu zgodnym z udzielonym przez Ciebie zezwoleniem, jeśli zapisałeś się na webinar.

§3. CIASTECZKA

17. Serwis plus48.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputerowe przeglądarki. Gdy przeglądarka ponownie połączy się z serwisem, serwis rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają zatem korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron internetowych.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych serwisów, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Śledzimy informacje o użytkownikach za pomocą narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Pliki cookies identyfikują Użytkownika, co pozwala mu dostosować zawartość strony internetowej, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia dopasowanie reklam do niego. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z naszego serwisu, a zebrane dane wykorzystujemy wyłącznie wewnątrz architektury +48 w celu optymalizacji działania.

19. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookie jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe takie jak adres e-mail zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie w celach niezbędnych do wykonania danej funkcji.